Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. ΧΡΗΣΙΜΑ
Γενικά
Έκδοση Αδείας Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων
Έκδοση Αδείας Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων
(άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2168/1993)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. (μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσήμων & χαρτοσήμων).

2. Τιμολόγιο αγοράς. (Από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής κάννης αυτού, ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή του δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου).
Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ή δελτίο κατοχής, ο πωλητής αναφέρει στην ως άνω δήλωσή του την πηγή προέλευσης του συγκεκριμένου όπλου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.
Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις.

Για χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε άτομα που έχουν ήδη εφοδιασθεί με άδεια αγοράς του συγκεκριμένου όπλου, δεν απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, Ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης.

4. Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή παθολόγο, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.
Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής.

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1805 /1988)

6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Σε περίπτωση χορήγησης αδειών σε αλλοδαπούς, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν, κατά περίπτωση, και τα κατωτέρω δικαιολογητικά :
 • Για χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Α΄ σε κάτοικο άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης, έγγραφη συναίνεση του Κράτους αυτού.
 • Για χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει η μόνιμη παραμονή του στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν πρόκειται το όπλο αυτό να μεταφερθεί στο εξωτερικό.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. Υ.Δ.Ν. 1599/1986* Περί μη καταδίκης εκπροσώπου και όλων των μελών της εταιρίας
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των αδειών λειτουργίας του τμήματος βιομηχανίας
 4. Παλαιά άδεια
 5. Επικυρωμένο καταστατικό εταιρίας
 6. Φ.Ε.Κ όπου εμφανίζονται τα μέλη του Δ.Σ καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρίας
 7. 4 φωτογραφίες του εκπρόσωπου
 8. Ιατρικά πιστοποιητικά (παθολόγου ή νευρολόγου ψυχιάτρου) εκπροσώπου και μελών του Δ.Σ της εταιρίας
 9. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών εργασίας του προσωπικού φύλαξης της εταιρίας (εφόσον υπάρχει)
 10. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 11. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ της εταιρίας
 12. Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/1986 που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν. 2168/1993 χωριστά για κάθε τύπο κυνηγετικών φυσιγγίων που κατασκευάζει ( γομώνει)μαζί με τα ενημερωτικά έντυπα-φωτογραφίες κλπ (εις 3πλουν)
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. Υ.Δ.Ν. 1599/1986* Περί μη καταδίκης εκπροσώπου και όλων των μελών της εταιρίας
 3. Παλαιά άδεια
 4. Επικυρωμένο καταστατικό εταιρίας (όταν πρόκειται για εταιρία)
 5. Φ.Ε.Κ όπου εμφανίζονται τα μέλη του Δ.Σ καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρίας. (για εταιρίες μόνο)
 6. 4 φωτογραφίες του εκπρόσωπου
 7. Ιατρικό –ά πιστοποιητικά (παθολόγου ή νευρολόγου ψυχιάτρου) για προσωπική επιχείρηση  ή εκπροσώπου και μελών του Δ.Σ όταν πρόκειται για εταιρία
 8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ της εταιρίας (όταν πρόκειται για εταιρία)
 
Έκδοση Αδείας Αγοράς Κυνηγετικών Όπλων
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημοχαρτοσήμων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.
  Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις.
 3. Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή παθολόγο, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1805 /1988)
 
Τι χρειάζεται για να γίνεις μέλος της ΠΕΒΕΚΕ
Για να γίνει κάποιος μέλος μας πρέπει:
 1. Nα στείλει στην ΠΕΒΕΚΕ την Άδεια εμπορίας
 2. Nα πληρώσει την ΕΓΓΡΑΦΗ (20 ευρώ) και την ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (70 ευρώ)
 3. Προαιρετικά:
  Βιβλίο πώλησης  όπλων (50 ευρώ)
 logo
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε.
Σκοπός της άνω Ενωσης είναι • Η διαφύλαξη, προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση των συμφερόντων των μελών της Ενωσης και του κλάδου, • Η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία καταστημάτων κυνηγετικών ειδών, τις άδειες εισαγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, τις άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας γενικώς δε και ενδεικτικώς τις ρυθμίσεις που αφορούν στα σκοπευτήρια, την θήρα, του κυνηγετικούς συλλόγους καθώς και την μεταφορά φυσιγγίων και όπλων
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved © 2024
 
Powered by: intros.gr