Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. NEA ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2011 10:05
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.2168/1933 ‘’ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ’’ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/51/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της 21ης ΜΑΙΟΥ 2008’’

Στο υπ’ αριθμόν 67/05-04-2011 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α΄ δημοσιεύθηκε ο Ν.3944/2011 που αφορά την τροποποίηση κάποιων άρθρων του Ν.2168/93 και την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία της Ε.Ε. του 2008.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

Με τις παρ. 1 έως 4 και 7 του άρθρου 1, τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2168/1993.

Επαναπροσδιορισμός της έννοιας του όρου ‘’όπλα’’. Προστίθενται τα όπλα κρότου-αερίων, τα όπλα αφέσεως αγώνων, τα όπλα εκδίωξης πτηνών για χρήση από αεροδρόμια, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης μπορεί με ωστική δύναμη να εκτοξεύσει βλήμα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες.

Επαναπροσδιορισμός του όρου ‘’ πυρομαχικά’’. Προστέθηκαν οι ειδικοί τύποι βολίδων, οι καψυλλιωμένοι κάλυκες, τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου-αερίων, καθώς και τα κάθε είδους εφόδια βολής όπλων οποιουδήποτε τύπου, που περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.

Καθορίζεται η έννοια των φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, τα μέρη των όπλων, τα ουσιώδη συστατικά μέρη των όπλων, τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα όπλων.

Με την παρ. 5 του άρθρου 1 προστίθενται στα αντικείμενα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2168/1993 και οι Σιγαστήρες. Απαγορεύεται η κατασκευή, κατοχή και διακίνηση αυτών.

Με την παρ. 6 του άρθρου 1, συμπληρώνεται η περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2168/1993. Θεωρούνται ως λειτουργούντα τα όπλα από τα οποία πραγματοποιείται απλή αφαίρεση μερών ή εξαρτημάτων τους.

Με την παρ. 8 του άρθρου 1, συμπληρώνεται η παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.2168/1993 και στα πυροβόλα όπλα προστίθενται τα όπλα μονής βολής.

Με την παρ. 9 του άρθρου 1, εξαιρούνται ρητά του πεδίου εφαρμογής του Ν.2168/1993

Οι ειδικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τα εξαρτήματα όπλων.

Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 2 συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2168/1993.

Προκειμένου περί ανταλλακτικών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων απαιτείται άδεια εισαγωγής μόνο για κορμούς-βάσεις και ουσιώδη μέρη τους.

Με την παρ. 3 του άρθρου 2, καθορίζονται οι προυποθέσεις για την εισαγωγή από το εξωτερικό των όπλων και λοιπών αντικειμένων που προορίζονται για την απομάκρυνση πτηνών από τους χώρους των αεροδρομίων και οι προυποθέσεις για την εισαγωγή περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων, καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων (Στα βλήματα συμπεριλαμβάνονται τα μονόβολα των κυνηγετικών φυσιγγίων).(το σκέτο βλήμα).

Με την παρ.4 του άρθρου 2, δεν απαιτείται άδεια εισαγωγής για τα εξαρτήματα όπλων (πλήν των ουσιωδών μερών) καθώς και για τα βύσματα, χόνδρους ή ψήφους που προορίζονται για την γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων .

Με την παρ. 5 του άρθρου 2 και με το άρθρο 4.

Τροποποίηση των διαδικασιών εισαγωγής και κατασκευής όπλων. Καθιερώνεται η υποχρεωτική ενιαία σήμανση ( κατασκευαστής, χώρα, τόπος κατασκευής, αριθμός όπλου και έτος κατασκευής, εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού του όπλου) πάνω σε ουσιώδες μέρος του όπλου (ΚΟΡΜΟΣ-ΒΑΣΗ , ΚΑΝΝΗ , ΚΛΕΙΣΤΡΟ).

Τροποποίηση των διαδικασιών εισαγωγής, κατασκευής , γόμωσης ή αναγόμωσης πυρομαχικών Κυνηγετικών φυσιγγίων . Υποχρεωτική σήμανση σε κάθε μονάδα συσκευασίας, της επωνυμίας του κατασκευαστή, του διαμετρήματος, του τύπου και του αναγνωριστικού αριθμού παρτίδας (LOT) του κάθε πυρομαχικού. Εάν δεν υπάρχουν οι παραπάνω σημάνσεις, απαγορεύεται η εισαγωγή, η κατασκευή και η διάθεση στην κυκλοφορία των πυρομαχικών αυτών.

Απαγορεύεται ρητώς η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία, κατοχή, μεταφορά και χρήση διασταλλόμενων βλημάτων.

Μετατράπηκε σε κακουργηματική πράξη, η μεταφορά – οπλοφορία πολεμικού οπλισμού και πολεμικών πυρομαχικών ( αυτόματα τυφέκια, πολεμικά φυσίγγια, χειροβομβίδες κ.λ.π.).

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσέλθει αυτοβούλως για να δηλώσει ένα αδήλωτο κυνηγετικό όπλο, δεν ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία, αλλά θα εκδίδεται κανονικά ή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου με προσαύξηση των προβλεπομένων τελών στο 20πλάσιο των κανονικών. (δηλαδή 6,00 € Χ20=120,00 €).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ Ν.2168/93 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ.

Φ.Ε.Κ. Β’ 538 /06-04-2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Γ’’ & ‘’Δ’’.

Στα τηρούμενα βιβλία των επιχειρήσεων προστίθενται τα πιστόλια αφέσεως αγώνων και τα ειδικά όπλα κρότου – θορύβου απομάκρυνσης πτηνών από αεροδρόμια. Στα τηρούμενα βιβλία δεν θα αναγράφονται τα αεροβόλα όπλα και κυνηγετικά όπλα.

Τα τηρούμενα βιβλία των επιχειρήσεων κρατούνται για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί η επιχείρηση. Εάν κλείσει η επιχείρηση πρέπει να τα παραδώσει στην αρμόδια αστυνομική αρχή της περιοχής της και αυτή με την σειρά της στην Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ α.ε.α. η οποία διατηρεί για 20 έτη σχετικό αρχείο με τα εισαχθέντα ή κατασκευασθέντα στην χώρα πυροβόλα όπλα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ, ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΝ ΙΣΧΥ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β.

Χρειάζεται μόνο αίτηση και επικυρωμένο και θεωρημένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης κατά περίπτωση άδειας.

 

 

logo
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε.
Σκοπός της άνω Ενωσης είναι • Η διαφύλαξη, προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση των συμφερόντων των μελών της Ενωσης και του κλάδου, • Η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία καταστημάτων κυνηγετικών ειδών, τις άδειες εισαγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, τις άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας γενικώς δε και ενδεικτικώς τις ρυθμίσεις που αφορούν στα σκοπευτήρια, την θήρα, του κυνηγετικούς συλλόγους καθώς και την μεταφορά φυσιγγίων και όπλων
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved © 2024
 
Powered by: intros.gr