Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. LINKS -Κυνηγετικές Οργανώσεις
Κυνηγετικές Οργανώσεις
Προβολή # 
# Σύνδεσμος Επισκέψεις
1   Link   ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
3081


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε.
Σκοπός της άνω Ενωσης είναι • Η διαφύλαξη, προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση των συμφερόντων των μελών της Ενωσης και του κλάδου, • Η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία καταστημάτων κυνηγετικών ειδών, τις άδειες εισαγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, τις άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας γενικώς δε και ενδεικτικώς τις ρυθμίσεις που αφορούν στα σκοπευτήρια, την θήρα, του κυνηγετικούς συλλόγους καθώς και την μεταφορά φυσιγγίων και όπλων
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved © 2023
 
Powered by: intros.gr