Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. Ν-Π.Δ.-Υ.Α Νόμος περί όπλων και εκρηκτικών 2168/93
Νόμος περί όπλων και εκρηκτικών 2168/93
Ν 2168/1993 / Α-147 Όπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέματα


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2168.Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:Άρθρο 1

Έννοια όρων - Έκταση εφαρμογής

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
Α Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα ή χημικές ουσίες ή ακτίνες ή φλόγες  ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά και ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκη κάθε τύπου, όπως και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα.
β. Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκανα και δίκανα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα όπλα, που έχουν το εσωτερικό της κάνης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα εκατοστών του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή εξάσκηση στη σκοποβολή, φέρουν συνολικά μέχρι τρία φυσίγγια και δεν δύναται να δεχθούν περισσότερα από τρία φυσίγγια. Τα όπλα αυτά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες Α και Β. Στην κατηγορία Α υπάγονται όσα έχουν κάνη μήκους μέχρι 60 εκατοστών και στην κατηγορία Β τα λοιπά κυνηγετικά όπλα, στα οποία περιλαμβάνονται και λειόκανα όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT.
γ. Αεροβόλα είναι τα όπλα που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα και εκτοξεύουν σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.
δ. Πυρομαχικά είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ιδίως τα φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων, πολυβόλων, πιστολιών και περιστρόφων, τα βλήματα βαρέων όπλων και πυροβολικού, καθώς και τα συστήματα, που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς. Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα ενεργά επί μέρους στοιχεία αυτών (καψύλλια, κάλυκες, βολίδες, βραδύκαυστα υλικά κ.λπ.), καθώς και τα φυσίγγια βλαπτικών χημικών ουσιών.
ε. Εκρηκτικές ύλες είναι τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία από οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και μετατρέπονται σε αέριες μάζες με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με αποτελέσματα βλητικά ή ρηκτικά.
στ. Εκρηκτικός μηχανισμός είναι κάθε συσκευή, που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης.
2. 'Όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα και ιδιαίτερα:
α. Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευσης χημικών ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.
γ. Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουτσάκο).
δ. Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα, βαλλίστρες (ARBALETE) και αστυνομικές ράβδοι.
ε. Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση ουσιών που αναφλέγονται αυτόματα ή περιέχουν αναισθησιογόνα ή ερεθιστικές χημικές ουσίες και προορίζονται για επίθεση ή άμυνα.
στ. Τυφέκια αλιείας (ψαροτούφεκα), που εκτοξεύουν αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι)
3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:
α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε όπλο.
β. Συσκευές ή εγκαταστάσεις, που προορίζονται για το φωτισμό του στόχου ή του σκοπεύτρου του όπλου.
γ. Σκοπευτικές διόπτρες όπλων και πάσης φύσεως σκόπευτρα, ως και εξομοιωτές σκοποβολής.
δ. Ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών, ως και μέρη πυρομαχικών.
ε. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτές είναι δυνατό να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα, ως και μη λειτουργούντα, λόγω ουσιώδους έλλειψης ή βλάβης, πυροβόλα όπλα.
4. Τα πυροβόλα όπλα διακρίνονται σε αυτόματα, ημιαυτόματα και επαναληπτικά:
α. Αυτόματο είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του και μπορεί να βάλλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του.
β. Ημιαυτόματο είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του αλλά, κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του, εκτοξεύει ένα μόνο βλήμα.
γ. Επαναληπτικό είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται με τη βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού.
5. α. Ως όπλα σκοποβολής θεωρούνται τα όπλα που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.
β. Δεν θεωρούνται όπλα τα πιστόλια αφέσεως αγώνων, που κατασκευάζονται ειδικά να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτόν.
"6. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α. Πυροβόλα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια.
β. Αγχέμαχα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων".
***Η παρ.6 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)

'Άρθρο 2

Εισαγωγή από το εξωτερικό

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή από το εξωτερικό όπλων και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, πλην των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων.
2. Με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:
α. Περιστρόφων, πιστολών, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί ανταλλακτικών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή μηχανισμών κλείστρου, θαλαμών και κανών.
β. Εκρηκτικών υλών συμπεριλαμβανόμενης και της πυρίτιδας κυνηγίου. Για την εισαγωγή, κατοχή, διάθεση και μεταφορά χλωρικού καλίου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής και διαθέσεως αυτού.
γ. 'Οπλών που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλημένου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών.
δ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών, λατομικών ή άλλων συναφών επιχειρήσεων.
ε. 'Οπλών σκοποβολής, ανταλλακτικών, σκοπευτικών διοπτρών και φυσιγγίων αυτών, από εμπόρους και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής και μέλη αυτών.
στ. Λογχών, σπαθιών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων και βαλλιστρών.
"ζ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για συλλογές. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού των αντικειμένων αυτών, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης".
***Η παρ. ζ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)
η. 'Όπλων και λοιπών αντικειμένων, που προορίζονται αποκλειστικά για δείγματα ή εκθέσεις. Τα είδη αυτά εισάγονται με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής 'Άμυνας, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
θ. 'Όπλων ειδικού τύπου, που χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων από υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ι. 'Όπλων με ραβδωτή κάνη και διοπτρών, αποκλειστικά και μόνο προς χρήση υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.
ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων.
ιβ. Αυτόματων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Με έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ύστερα από αίτηση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, επιτρέπεται η εισαγωγή:
α. 'Όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών καθώς και αθλητικών οργάνων (ξιφών, σπαθιών κ.λπ.) από ξένες αθλητικές αποστολές, για συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα.
β. Κυνηγετικών όπλων, πολεμικών τυφεκίων, αυτόματων όπλων, περιστρόφων, πιστολών και ειδικών ακίνδυνων φυσιγγίων αυτών ή γομώσεων από ελληνικές ή ξένες κινηματογραφικές εταιρείες, για αποκλειστική τους χρήση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Οι ενδιαφερόμενοι, στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών φορέων, για την ασφαλή φύλαξη των ανωτέρω ειδών και να επανεξάγουν όσα είδη δεν αναλώνονται. Η τελωνειακή αρχή οφείλει να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την εισαγωγή και επανεξαγωγή τους, με αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού. Οι μη συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή φύλαξη των ανωτέρω ειδών, τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 8 περ. β' του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
4. Για κάθε είδους όπλα και πυρομαχικά ή συστατικά τους μέρη, καθώς και εκρηκτικές ύλες που εισάγονται και προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και της πολεμικής βιομηχανίας, η άδεια εισαγωγής χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου εθνικής 'Άμυνας. Εφόσον τα είδη αυτά προορίζονται για τις ανάγκες των σωμάτων ασφαλείας, του λιμενικού σώματος, των τελωνειακών και των δασικών αρχών, οι άδειες εισαγωγής χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Γεωργίας, αντίστοιχα.
5. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής των αντικειμένων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένα είδη και ποσότητες, ο δε καθορισμός των ποσοτήτων εναπόκειται στην κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής, τηρουμένων και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων εισαγωγής από άλλες διατάξεις.
6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς άδεια από χώρες μη μέλη της Ε.Ο.Κ..
α. Ενός κυνηγετικού όπλου, μιας ανταλλακτικής κάνης και 500 φυσιγγίων αυτού, από αλλοδαπούς ή ομογενείς με ξένη υπηκοότητα ή Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, για προσωπική τους χρήση. Η εισαγωγή αυτή γίνεται με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και με τον όρο της επανεξαγωγής του όπλου και της κάνης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις στο τελωνείο εισόδου και στη συνέχεια χορηγείται προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου αυτού από την αρμόδια αστυνομική αρχή του σημείου εισόδου.
β. Ενός (1) κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Β, μιας (1) ανταλλακτικής κάνης και 500 φυσιγγίων αυτού, από 'Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή ομογενείς, που αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή 'Ελληνες ταξιδιώτες, εφόσον οι ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
7. Τα τυχόν περισσότερα είδη, από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές και, εάν εντός τετραμήνου δεν επανεξαχθούν με μέριμνα του ενδιαφερόμενου ή δεν χορηγηθεί άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα για τα αζήτητα. Κατά την παραλαβή των εκποιημένων ειδών, ο υπερθεματιστής υποχρεούται να προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
8. Δεν απαιτείται άδεια για την εισαγωγή:
α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η εισαγωγή συσκευών εκτόξευσης χημικών ουσιών ή συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για αυτοάμυνα, ως και συσκευών ή εγκαταστάσεων για το φωτισμό ή εκπομπή ακτινών σε στόχο, καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής.(επιτρέπεται για ιδιώτες αλλά όχι για εμπόρους)  Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης, κατοχής και χρήσης των συσκευών αυτών.
10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι 2 κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Β' και μέχρι 3 αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.
11. α. 'Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 2, περιπτ. α', β', δ', ε', η', ι' και ιβ' και 4 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
β. 'Οποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 2, περιπτ. γ', στ', ζ', θ' και ια' και 3 του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 2 περιπτ. γ και δ' του άρθρου 1 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Πρώτες ύλες εκρηκτικές και μη αναφέρονται στον κατάλογο παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 3329/89
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το Υπ.Δημ.Τάξης με την 6700/4-453720/20-4-94 εγκύκλιο προσδιόρισε ποιές πρώτες ύλες παρασκευής εκρηκτικών υλών δεν αποτελούν εκρηκτικές ύλες και συνεπώς δεν απαιτείται η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο άδεια εισαγωγής-μεταφοράς.
"Επιτρέπεται ο εκτελωνισμός, με την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, κυνηγετικών όπλων που έχουν εισαχθεί με το καθεστώς της ελεύθερης χρήσης.
Το υπουργείο Οικονομικών, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, με την εγκύκλιο Τ.9739/270/20.12.94 έδωσε τις διευκρινίσεις:
"Σας κοινοποιούμε το αρ. 6700/1-612493/16.11.94 έγγραφο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης που απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μας αναφέρει ότι είναι δυνατός ο εκτελωνισμός με καταβολή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, κυνηγετικών όπλων τα οποία έχουν εισαχθεί με το καθεστώς της ελεύθερης χρήσης (άρθρο 2 παρ. 6 περ. α' Ν.2168/93).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκτελωνισμό αυτό είναι η προσκόμιση από τους κατόχους προσωρινής άδειας κατοχής, σχετικής άδειας εισαγωγής των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών. Σχετική πράξη περί τελωνισμού θα συντάσσεται επί του διαβατηρίου του αλλοδαπού.
Επισημαίνουμε επίσης τη ρύθμιση που αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο για τις περιπτώσεις έκτακτης αναχώρησης με πρόθεση επανόδου κατόχων προσωρινών αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει δυνατότητα παράδοσης του όπλου στο Τελωνείο και εκ νέου παράδοσής του στον ενδιαφερόμενο μετά την επιστροφή του, εφόσον εξακολουθεί η προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου ή παραταθεί η ισχύς αυτής".
Το έγγραφο του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως είναι
α. "Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 εδ. α', τέθηκαν με σκοπό την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών ατόμων (αλλοδαπών, ομογενών με ξένη υπηκοότητα ή Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού), που αφικνούνται στη χώρα μας προσωρινά, με σκοπό τη θήρα ή την σκοποβολή, με την υποχρέωση επανεξαγωγής του όπλου και με την προϋπόθεση ότι, τα άτομα αυτά θα εφοδιασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, με προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου αυτού.
β. Οι διατάξεις του εδαφίου β' του ως άνω άρθρου, αναφέρονται στις περιπτώσεις Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού ή ομογενών, που αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση, τούτου αποδεικνυόμενου από σχετικά δικαιολογητικά μετοικεσίας τους.
Τα άτομα της κατηγορίας αυτής, ως και οι Έλληνες ταξιδιώτες, κατά τις διατάξεις αυτές, δύνανται να εκτελωνίσουν ένα κυνηγετικό όπλο κατηγορίας Β' μια ανταλλακτική κάνη και 500 φυσίγγια του όπλου αυτού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών.
γ. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. α', προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι επιτρέπεται η εισαγωγή κυνηγετικών όπλων, μηχανικών κλείστρου, θαλαμών και κανών των όπλων αυτών, ως και φυσιγγίων κυνηγίου, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αρχής.
Η διάταξη αυτή είναι γενική και κατισχύει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου αυτού, με την οποία καθιερώνονται εξαιρέσεις. Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, προκύπτει ότι δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής κυνηγετικών όπλων σε άτομα τα οποία είχαν προηγουμένως εισαγάγει τα όπλα αυτά, με καθεστώς ελεύθερης χρήσης.
Αναφορικά με το ερώτημά σας για την τύχη όπλου, το οποίο εισήχθη με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και ο κάτοχός του αναχωρήσει εκτάκτως για το εξωτερικό, με πρόθεση επανόδου του, κατά τη γνώμη μας, το όπλο αυτό πρέπει να παραδίδεται από τον κάτοχό του στο Τελωνείο που υπέβαλε τη σχετική δήλωση και, με την επιστροφή του, να παραδίδεται εκ νέου στον κάτοχό του, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου ή παραταθεί η ισχύς αυτής, όπως είχε καθιερωθεί, τόσο με το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό μας, όσο και με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 εδ. α'και β'της υπ'αριθ. 3009/2/23α από 31.8.1994 (ΦΕΚ Β' 696) απόφασης του υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, όπως προβαίνουν στον εκτελωνισμό κυνηγετικών όπλων, τα οποία εισήχθησαν με προσωρινό καθεστώς, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερομένους σχετική άδεια εισαγωγής των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών (Δ/νσεων Ασφαλείας ή Αστυν. Δ/νσεων).
Τις σχετικές ενέργειές σας να μας κοινοποιήσετε, προκειμένου ενημερώσουμε τις υφιστάμενες Υπηρεσίες μας".

Άρθρο 3

Εξαγωγή - Επανεξαγωγή

1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών και άλλων ειδών πολεμικού υλικού, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Ειδικά για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών, για την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνομικών αρχών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης. Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή ενός (1) κυνηγετικού όπλου.
2.α. Για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πολεμικού υλικού σε χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ απαιτείται πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
β. Η εξαγωγή δειγμάτων πολεμικού υλικού, λοιπών όπλων - πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, με δυνατότητα επανεισαγωγής ή μη, επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
γ. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για τρεις (3) μήνες και δύναται να παραταθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για έξι (6) ακόμη μήνες.
3.α. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1 και 2 τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο, για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
β. Η επανεξαγωγή των προαναφερόμενων ειδών, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες πολεμικές βιομηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης. Αν κατά την εισαγωγή τους εκδόθηκε άδεια από αστυνομική αρχή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη μόνο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την επανεξαγωγή τους.
4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και των φυσιγγιών αυτών, καθώς και μηχανισμών κλείστρου, θαλαμών και κανών, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των εξαγωγέων των ειδών των προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς των κατωτέρω ειδών, που προορίζονται για ατομική τους χρήση και δεν εξάγονται σε χώρα μέλος της Κοινότητας:
α. Δύο (2) περιστρόφων ή πιστολών και διακοσίων (200) φυσιγγίων αυτών.
β. Δύο (2) κυνηγετικών όπλων και πεντακοσίων (500) φυσιγγίων αυτών.
γ. Δύο (2) αεροβόλων όπλων.
7. Για την εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, προς συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε σκοπευτικούς αγώνες με υποχρέωση επανεισαγωγής τους, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.
8. 'Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται άδειες εξαγωγής και επανεξαγωγής, προκειμένου για είδη που προορίζονται για χώρες μέλη της Κοινότητας, μετά την 1.1.1993, νοείται η άδεια μεταφοράς, για τη χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.
9. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
β. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική Ποινή.

Άρθρο 4

Διαμετακόμιση

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως διαμετακόμιση θεωρείται οποιαδήποτε μεταφορά των ειδών που αναφέρονται στον παρόντα νόμο μέσω της Ελληνικής Επικράτειας με προορισμό άλλη χώρα.
2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφο 1, περιπτώσεις α', β', δ', ε' και στ' και παράγραφο 3, πλην της περιπτώσεως ε', επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής 'Άμυνας και Οικονομικών. Για τη διαμετακόμιση με πλωτά θαλάσσια μέσα, η ανωτέρω άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.
3. Οι όροι και η διαδικασία εκδόσεως της ανωτέρω άδειας καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
4. Η διαμετακόμιση των ειδών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου με αεροσκάφη (πολιτικά ή στρατιωτικά) επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Του ν. 1815/1988 "Περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου".
β. Του ν. 211/1947 "Περί κυρώσεως της εν Σικάγω την 7.12.1944 υπογραφείσης συμβάσεως διεθνούς πολιτικής αεροπορίας".
γ. Του α.ν. 2597/1940 "Περί κινήσεως αεροσκαφών υπεράνω της Ελληνικής Επικρατείας". Η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5. Εξαιρούνται της διαδικασίας της διαμετακόμισης οι υπερπτήσεις και οι αναγκαστικές προσγειώσεις πολιτικών αεροσκαφών, που μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είδη. Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, με σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
6. Δεν απαιτείται άδεια διαμετακόμισης στις εξής περιπτώσεις:
α. 'Όταν σκάφη, που μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είδη, προοριζόμενα για τρίτη χώρα, καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα, είτε για ανεφοδιασμό, είτε για ενέργεια εμπορικών πράξεων ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς όμως τα φορτία των ειδών αυτών να μεταφορτώνονται ή να εκφορτώνονται και να εναποτίθενται σε ελληνικό έδαφος. Οι πλοίαρχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες λιμενικές και τελωνειακές αρχές δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται με τις διατάξεις της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποφάσεως.
β. Όταν η διαμετακόμιση των ανωτέρω ειδών γίνεται με πλοία, τα οποία διέρχονται από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και μεταφέρουν αυτά νομίμως από χώρα της αλλοδαπής σε τρίτη χώρα, χωρίς να καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα εν λόγω πλοία μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και η διέλευση είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των παράκτιων περιοχών της χώρας, οι πλοίαρχοι των σκαφών αυτών οφείλουν να αναγγείλουν τη διέλευση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, έστω και προφορικά, με τα μέσα επικοινωνίας του σκάφους, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας προ της εισόδου του σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως τέτοια επικίνδυνα φορτία χαρακτηρίζονται ιδίως τα φορτία μεγάλου κινδύνου εκρήξεως, τα πυρηνικά, τα βιοχημικά και ραδιενεργά υλικά, καθώς και η μεταφορά ειδών, ο συνδυασμός των οποίων είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τις παράκτιες περιοχές της χώρας ή το θαλάσσιο περιβάλλον. Στην αναγγελία του πλοιάρχου αναφέρονται τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στοιχεία. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να υποδείξει στον πλοίαρχο του σκάφους να ακολουθήσει συγκεκριμένο δρομολόγιο ή να ζητήσει τη μη διέλευση του πλοίου από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφόσον κρίνει ότι η διέλευση αυτή δεν είναι αβλαβής.
γ. 'Όταν διαμετακομίζονται είδη που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, εφόσον δηλωθούν στις τελωνειακές αρχές το είδος και η ποσότητα αυτών, ως και η χώρα προέλευσης και τελικού προορισμού τους. Οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
7. Αν δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις, με εξαίρεση την περίπτωση β' της παραγράφου 6, τα προς διαμετακόμιση είδη θεωρούνται ότι έχουν εισαχθεί παράνομα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.
8. Η διαμετακόμιση γίνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία και τις διατάξεις περί εξωτερικού εμπορίου, με μέριμνα της τελωνειακής αρχής, η οποία ενημερώνει σχετικά για τη διέλευση τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές που είναι κατά τόπο αρμόδιες.
9. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ασφάλεια της διαμετακόμισης.
10.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, 4, 5 και 6 περίπτωση α' τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
β. Οι παραβάτες των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

Άρθρο 5

Κατασκευή στο εσωτερικό

1. Η κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εντός του κράτους των ειδών που επιτρέπεται να εισαχθούν από το εξωτερικό με άδεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και η γόμωση ή αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Η άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των συναφών επιχειρήσεων.
2. Οι κατασκευαστές και επισκευαστές των ανωτέρω ειδών υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρίζεται η κίνηση των ειδών που κατασκευάζονται, μετασκευάζονται, συναρμολογούνται ή επισκευάζονται. Ο τύπος των βιβλίων, οι ειδικότερες υποχρεώσεις για την τήρηση αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
3. Η γόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία επιτρέπεται με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των συναφών επιχειρήσεων. Η αναγόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων απαγορεύεται.
4. Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού, που προορίζονται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η διακίνηση των ειδών αυτών, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής 'Άμυνας. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος χορηγεί και τις σχετικές άδειες κατασκευής, διάθεσης και μεταφοράς.
5. Οι άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης των ως άνω επιχειρήσεων χορηγούνται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, για την παραγωγή εκρηκτικών υλών, νιτρικής αμμωνίας ή άλλων υλών που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί για γεωργική χρήση.
7. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
β. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 6 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

Άρθρο 6

Εμπορία-Διάθεση

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εμπορία και η διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας.
3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:
α. Περιστρόφων, πιστολιών, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών.
β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, καλύκων και καψυλλίων αυτών.
γ. Κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων και καψυλλίων κυνηγίου.
δ. Αεροβόλων όπλων.
ε. Εκρηκτικών υλών. Οι εισαγωγείς, κατασκευαστές, έμποροι και καταναλωτές των υλών αυτών υποχρεούνται να τις εναποθηκεύσουν σε αποθήκες δικές τους ή τρίτων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στ. Όπλων για την καταστροφή συγκολλημένου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών.
ζ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες σε μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις.
η. Λογχών, ξιφών, σπαθιών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων και βαλλιστρών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
θ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για συλλογές ή αποτελούν κειμήλια.
ι. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων.
4. Δεν απαιτείται άδεια για την εμπορία:
α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για συνήθη οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για θήρα, αλιεία, οικιακή, επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.
5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:
α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολών, αυτόματων όπλων, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλημένου υλικού, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Α' και ουσιωδών μερών των όπλων αυτών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης και κάνης), σκοπευτικών διοπτρών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.
β. Κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Β και αεροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
γ. Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής όπλων για συλλογές ή για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή Θεατρικές παραστάσεις.
δ. Φυσιγγίων, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλλίων κυνηγίου, μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή άδεια θήρας.
ε. Όπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά αντικείμενα, μόνο σε άτομα που επιδεικνύουν σχετική άδεια κατοχής.
στ. Των αναφερόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται υπό την απόφαση της ίδιας παραγράφου.
6. Όσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 είδη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία περί της εμπορίας αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η υποχρέωση του εμπόρου προς ανακοίνωση στις αστυνομικές αρχές στοιχείων αγοραστών των ειδών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
7. Οι όροι φύλαξης των ειδών, που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 2 και 3 περιπτ. α', β', γ' και ζ' του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
8. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως εξής:
α. Των παραγρ. 1, 2, 3 περιπτ. α, β, γ, ε, στ, ζ και 5 περίπτ. α, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
β. Των παραγράφων 3, περιπτ. δ', η', θ', ι', ια' και 5 περιπτ. β', γ', δ', ε' και στ', με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

Άρθρο 7

Κατοχή


1. Η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων, που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, επιτρέπεται η κατοχή :
α. Πιστολών, περιστρόφων και των ουσιωδών μερών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης, κάνης) και φυσιγγίων αυτών.
β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.
γ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παρ. 2 παρ. γ' ειδών.
δ. Όπλων ή άλλων αντικειμένων του άρθρου 1, που προορίζονται για δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση, που προβλέπεται από την περίπτωση η' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
ε. Όπλων σκοποβολής και ουσιωδών μερών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης, κάνης) και φυσιγγίων αυτών, καθώς και σκοπευτικών διοπτρών. Η άδεια κατοχής των όπλων αυτών χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων, ο αριθμός των όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.
στ. Αυτόματων όπλων και φυσιγγίων αυτών, που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος.
ζ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2, παράγρ. 2 περιπτ. θ' και ι' και 3, όπλων και λοιπών αντικειμένων.
η. Τόξων και βαλλιστρών προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για σκοποβολή.
θ. Όπλων και ανενεργών φυσιγγίων αυτών, που αποτελούν ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια ή παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό ή εθνογραφικό ενδιαφέρον και φυλάσσονται σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων.
3. Για την κατοχή αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας δεν απαιτείται άδεια. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
4. Η κατοχή λογχών, ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών, απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων επιτρέπεται:
α. Σε πρόσωπα που έχουν άδεια κατοχής όπλων προοριζομένων για συλλογές.
β. Σε παραγωγούς θεατρικών ή κινηματογραφικών έργων
5. Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία, θήρα, τέχνη ή οικιακή, επαγγελματική ή άλλη συναφή χρήση, για μηχανισμούς εκτοξεύσεως χημικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια χρήση, ως και για ξίφη και σπάθες που χρησιμοποιούνται για άθληση.
6. Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους και να μην παραχωρούν αυτό σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη των κατά την κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.
7. Όποιος βρίσκει αντικείμενο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος υποχρεούται να το παραδώσει αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή να ειδοποιήσει αυτή για την παραλαβή του.
8. α. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών τιμωρούνται οι παραβάτες των παραγράφων 1 και 2, πλην της περιπτ. η' του παρόντος άρθρου. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, παράγρ. 1 περιπτ. α' και β' ή απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό του, για οποιονδήποτε σκοπό.
β. Με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, περίπτ. η' 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου.
γ. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 7 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και, σε περίπτωση που αποσκοπούν σε κατακράτηση των ανευρεθέντων αντικειμένων, με τις ποινές των προηγούμενων εδαφίων, ανάλογα με το είδος του ανευρεθέντος αντικειμένου.


Άρθρο 8

Κατοχή κυνηγετικών όπλων

1. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την απόκτησή τους, να ζητήσουν τον εφοδιασμό τους με άδεια κατοχής, η οποία χορηγείται από την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας τους.
2. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται:
α. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των όπλων τους και να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.
β. Να μην παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα, αν δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια θήρας.
3. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Γεωργίας καθορίζονται:
α. Οι προδιαγραφές κυνηγετικών όπλων που κατασκευάζονται, κατέχονται ή μετασκευάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, για τη χρησιμοποίησή τους σε όλη τη διάρκεια του έτους από καλλιεργητές για την καταπολέμηση των χαρακτηριζόμενων ως επιβλαβών ζώων.
β. Ο αριθμός των κυνηγετικών όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε άτομο.
4. Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του παρόντος.
"5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή".
***Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)

Άρθρο 9

Όπλα σε πλοία και αεροσκάφη

1. Με άδεια των λιμενικών αρχών επιτρέπεται να φέρονται σε πλοία με ελληνική σημαία όπλα με ανάλογο αριθμό φυσιγγίων, για την ασφάλεια του πληρώματος, των επιβατών και του πλοίου. Τα όπλα αυτά φυλάσσονται από τον πλοίαρχο, ο οποίος σε περίπτωση ανάγκης τα παραχωρεί με ευθύνη του σε μέλη του πληρώματος, που τα φέρουν για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας κατοχής, ο αριθμός και ο τύπος των όπλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Προκειμένου περί πλοίων με ξένη σημαία, που φέρουν οπλισμό για την προστασία των επιβαινόντων, οι πλοίαρχοι αυτών υποχρεούνται να τα δηλώνουν στην τελωνειακή αρχή του πρώτου σημείου κατάπλου, η οποία ενημερώνει αμέσως την αρμόδια λιμενική αρχή και όπου αυτή δεν υπάρχει την αρμόδια αστυνομική αρχή. Ο οπλισμός αυτός σφραγίζεται σε ειδικό ασφαλή χώρο (TRANSIT) του πλοίου και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να αποπλεύσει, οπότε η τελωνειακή αρχή τον αποσφραγίζει.
3.α. Εκτός από τα όπλα, που για λόγους ασφαλείας προβλέπονται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής να φέρονται σε πλοία με ελληνική σημαία περιηγητικά ή επιβατηγά διεθνών πλόων, μέχρι δέκα (10) σκοπευτικά όπλα, με ανάλογο αριθμό φυσιγγίων, για σκοποβολή. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας, οι όροι διενέργειας της σκοποβολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
β.  'Όπλα σκοπευτικά, που φέρονται σε πλοία περιηγητικά ή επιβατηγά διεθνών πλόων με ξένη σημαία και δηλώνονται στην τελωνειακή αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου δεν σφραγίζονται, αλλά παραμένουν εντός του πλοίου με ευθύνη του πλοιάρχου και η τελωνειακή αρχή του σημείου εξόδου ελέγχει, κατά τον απόπλου, την ύπαρξη των δηλωθέντων όπλων.
4. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είδη οπλισμού δεν επιτρέπεται να φέρονται εκτός των πλοίων.
5. Πλοίαρχοι ή πλοιοκτήτες πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία παροπλίζονται ή απολύεται το πλήρωμά τους, υποχρεούνται να παραδώσουν τα όπλα και πυρομαχικά των πλοίων αυτών αμέσως στην αρμόδια λιμενική αρχή, η οποία ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του παρόντος.
6. Απαγορεύεται να φέρονται εντός των αεροσκαφών όπλα και πυρομαχικά για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων που οι αερομεταφορείς χρησιμοποιούν σε πτήσεις αυξημένου κινδύνου οπλισμένους συνοδούς. Στην περίπτωση αυτήν οι αλλοδαποί αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα κατεχόμενα είδη οπλισμού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ οι ημεδαποί αερομεταφορείς δύνανται να κατέχουν είδη οπλισμού και να χρησιμοποιούν οπλισμένους συνοδούς, μετά από άδεια κατοχής και οπλοφορίας που χορηγείται από την αστυνομική αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα όπλα φέρονται αποκλειστικά από τους συνοδούς εντός του αεροσκάφους.
7. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

Άρθρο 10

Οπλοφορία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 9, απαγορεύεται να φέρονται όπλα ή άλλα είδη που προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
2. Για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία αυτών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στην ελληνική αστυνομία, στο πυροσβεστικό και λιμενικό σώμα, στην τελωνειακή υπηρεσία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διατάξεις, με κοινή απόφαση του οικείου υπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες, με τις οποίες είναι δυνατή κατ' εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση, η οπλοφορία του προσωπικού κάθε υπουργείου.
3.  Έλληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να οπλοφορούν, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, στις εξής περιπτώσεις:
α. Για ατομική τους ασφάλεια, μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.
β. Για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια κατοχής χορηγείται στο όνομα εκείνων που νόμιμα εκπροσωπούν τους ανωτέρω φορείς, ενώ η άδεια οπλοφορίας στο όνομα εκείνων στους οποίους ανατίθεται η ασφάλεια των προσώπων, των εγκαταστάσεων, οικημάτων, πολύτιμων αντικειμένων, αξιών και χρηματαποστολών. Στην άδεια οπλοφορίας αναγράφονται οι προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί ο κάτοχός της να φέρει τα όπλα που διαλαμβάνονται σ' αυτή.
4. Με τις καθοριζόμενες στην παρ. 3 προϋποθέσεις, δύναται η αρμόδια αστυνομική αρχή να χορηγεί άδεια οπλοφορίας και σε υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, οι οποίοι κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και με τους όρους της αμοιβαιότητας, είναι δυνατό σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτραπεί η οπλοφορία και σε άλλους αλλοδαπούς, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα.
5. Κατ' εξαίρεση και με τον όρο της αμοιβαιότητας, μετά από άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, ύστερα από αίτηση αλλοδαπής αρχής και γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται η οπλοφορία διπλωματικών υπαλλήλων, στρατιωτικών ακολούθων ή αστυνομικών ξένων χωρών, οι οποίοι υπηρετούν στις πρεσβείες ή προξενεία των χωρών τους στην Ελλάδα ή συνοδεύουν επίσημα πρόσωπα ή έρχονται στην Ελλάδα για παραλαβή διωκόμενων ατόμων των οποίων έχει αποφασισθεί η έκδοση.
6. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 3, πλην της περιπτώσεως οπλοφορίας για προστασία προσώπων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία και με αυτόματα ή άλλα πυροβόλα όπλα, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
7. Άδεια οπλοφορίας χορηγείται επίσης για άσκηση στη σκοποβολή, με τα όπλα που κάθε φορά επιτρέπονται γι' αυτόν το σκοπό. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή στο όνομα μελών αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής. Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να οπλοφορεί μέσα στους χώρους άσκησης, κατά τη μετάβαση στο χώρο αυτόν και επιστροφή, καθώς και από τόπο σε τόπο, προς συμμετοχή σε επίσημους αγώνες σκοποβολής τα όπλα μεταφέρονται κενά τοποθετημένα σε ειδικές οπλοθήκες. Η άσκηση των ανηλίκων γίνεται με την εποπτεία των υπευθύνων των σκοπευτηρίων ή αθλητικών σωματείων. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων τις παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Ανάγκης.
8. Με τη Λήξη της ισχύος της άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7,8 και των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος με την ανάκλησή της, αφαιρείται από την αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή το όπλο και τα φυσίγγια. Τα όπλα και φυσίγγια κρατούν, Τα από την αστυνομική ή λιμενική αρχή της αφαίρεσε μέχρι δύο (2) χρόνια. Αν στο διάστημα της διετίας χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο νέα άδεια ή ανανεωθεί η αρχική, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, τα ανωτέρω είδη επιστρέφονται. Με άδεια των αστυνομικών αρχών επιτρέπεται η πώληση ή διάθεσή τους από τους ιδιοκτήτες τους κατά το διάστημα της διμηνίας ή πριν από τη λήξη ή ανάκληση της άδειας, σε εμπόρους ή άτομα που έχουν άδεια της αστυνομικής αρχής για την αγορά τους. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν ή διατεθούν τα όπλα και τα φυσίγγια ή δεν χορηγηθεί νέα άδεια ή δεν ανανεωθεί η αρχική, τα όπλα και τα φυσίγγια μετά την παρέλευση της διετίας κατάσχονται και περιέρχονται αυτοδίκαιες στο Δημόσιο, εγγραφόμενα με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας τάξης ή εμπορικής Ναυτιλίας στο υλικό της ελληνικής αστυνομίας ή του λιμενικού σώματος αντίστοιχα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών οπλοφορίας και κατοχής όπλου, ο τρόπος ανάκλησής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
10. α. Άδεια θήρας χορηγείται από τις αρμόδιες δασικές αρχές μόνο σε άτομα που είναι εφοδιασμένα με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
β. Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά τη διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα άπλα πρέπει να φέρονται κενά εντός θήκης.
11. Απαγορεύεται να φέρουν αεροβόλα όπλα και τουφέκια αλιείας άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο και 16ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα. Η μεταφορά αυτών επιτρέπεται μόνο από τον τόπο κατοικίας στο χώρο άσκησης στη σκοποβολή και αλιεία και αντίστροφα. Η χρήση των όπλων αυτών έξω από τους ειδικούς χώρους που προορίζονται για την άσκηση στη σκοποβολή ή την αλιεία απαγορεύεται.
12. Δεν επιτρέπεται σε όσους οπλοφορούν νόμιμα να φέρουν τα όπλα τους σε ελεγχόμενους κατά τον κανονισμό της Πολιτικής Αεροπορίας χώρους των αεροδρομίων, εκτός των αστυνομικών και τελωνειακών υπαλλήλων κατά το χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας τους στους χώρους αυτούς.
13. α. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 1, πλην της περιπτ. γ', και 3 περιπτ. α' και δ' του άρθρου 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και διπλασιάζονται το κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων.
β. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται σπς παρ. 1 περιπτ. παρ. 1 περιπτ. γ, 2 και 3 περιπτ. β', γ και ε' του άρθρου 1 του παρόντος ή παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Άρθρο 11

Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών Χρήση εκρηκτικών υλών

"1. Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας, τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης."
***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)
2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων και καψυλλίων κυνηγιού, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 3 περιπτ. ε'.
Η άδεια μεταφοράς χορηγείται:
α. Από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, για τα είδη των οποίων επιτρέπεται η εμπορία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος.
β. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος.
γ. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή Οικονομικών ή Δημόσιας Τάξης ή Γεωργίας ή Εμπορικής Ναυτιλίας, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος.
3. Δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, από το τελωνείο εισόδου μέχρι το τελωνείο εκτελωνισμού. Η μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Η τελωνειακή αρχή υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους κατά τη διαδρομή. Επίσης, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς στις περιπτώσεις διαμετακόμισης.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς και διαμετακόμισης πρέπει να πληρούνται, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, οι όροι συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς, που προβλέπονται από τους ισχύοντες οικείους κανονισμούς, περί ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων υλών.
5. Η χρήση των εκρηκτικών υλών σε οποιοδήποτε μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα που κατέχουν άδεια γομωτή και πυροδότη, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου άδειας. Η άδεια γομωτή και πυροδότη χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
6. Κατά τη διενέργεια εκσκαφών μέσα σε κατοικημένες περιοχές γενικά και σε περιοχές όπου υπάρχουν οικοδομές, απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών, εκτός εάν πρόκειται για έδαφος, που δεν είναι δυνατό να εκσκαφτεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Αυτό πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών και καθορίζει στη δήλωσή του τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα για το κοινό και για τις γειτονικές οικοδομές. Στην περίπτωση αυτήν, η άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης των ανωτέρω υλών, χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, μετά προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας.
"7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών".
***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)

Άρθρο 12

Άσκοποι πυροβολισμοί - Παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών

1. α. Απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί.
β. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών ή εκρηκτικών υλών ή η χρησιμοποίηση αυτών για σκοπούς διαφόρους, εκείνων για τους οποίους χορηγήθηκε η, άδεια αγοράς κατανάλωσης.
2. Εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, τιμωρούνται:
α. Οι παραβάτες της παρ. 1, περιπτ. α', με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
β. Οι παραβάτες της παρ. 1. περιπτ. β' με φυλάκιση τουλάχιστον, έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

Άρθρο 13

Όπλα και αντικείμενα στις φυλακές

1. Κρατούμενοι από δημόσια αρχή σε φυλακές ή άλλους χώρους απαγορεύεται να κατέχουν όπλο ή άλλο αντικείμενο από τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο.
2. Απαγορεύεται η εισαγωγή στους ανωτέρω χώρους των ειδών αυτών, καθώς και κάθε είδους αντικειμένων, που δεν επιτρέπονται από τον κανονισμό των φυλακών, με τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη.
3. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία εκτίεται αθροιστικά και δεν εφαρμόζονται μ' αυτήν οι περί συρροής διατάξεις.

Άρθρο 14

Οπλοχρησία

Όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι' αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Ν 2334/1995 / Α-184 Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας και λοιπές διατάξεις


Άρθρο 4

Τροποποίηση του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α')

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α') προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής.

"6. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:

α. Πυροβόλα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια.
β. Αγχέμαχα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων".

2. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

"ζ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για συλλογές. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού των αντικειμένων αυτών, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης".

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή".

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας, τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

"7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών".

6. Στο άρθρο 17 του ίδιου νόμου προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

"4. Οι παραβάτες των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη."

7. Οι παράγραφοι 4, 7 και 8 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου αντικαθίστανται ως εξής.

"4. Άδειες εμπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων, συζύγους και συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού."

"7. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικά πρόσωπο, οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου περί σωματείων, για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής."

"8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις περιπτώσεις χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του παρόντος νόμου αδειών, που χορηγούνται από υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 περιπτ.. α' του παρόντος άρθρου, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης."

8. Στο άρθρο 29 του ίδιου νόμου προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

"4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμό. 3009/2/20-στ από 7.1.1994 (ΦΕΚ 41 Β') απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, έληξε την 26.1.1995, παρατείνεται μέχρι την 26.6.1996."
 

logo
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε.
Σκοπός της άνω Ενωσης είναι • Η διαφύλαξη, προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση των συμφερόντων των μελών της Ενωσης και του κλάδου, • Η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία καταστημάτων κυνηγετικών ειδών, τις άδειες εισαγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, τις άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας γενικώς δε και ενδεικτικώς τις ρυθμίσεις που αφορούν στα σκοπευτήρια, την θήρα, του κυνηγετικούς συλλόγους καθώς και την μεταφορά φυσιγγίων και όπλων
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved © 2024
 
Powered by: intros.gr