Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
Ρυθμιστικές
Ρυθμιστική 2013-2014

 
Νέα ρυθμιστική απόφαση θήρας 2011 – 2012

Θετική η ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα, αρνητική η αύξηση των τελών υπέρ του πράσινου ταμείου το οποίο δεν προσφέρει κανένα ανταποδοτικό όφελος στους «αιμοδότες του» κυνηγούς, δήλωσαν με ανακοινώσεις τους, οι κυνηγετικές οργανώσεις..

Ας δούμε όμως τι δήλωσαν οι κυνηγετικές οργανώσεις σχετικά με ο θέμα:

Η νέα Ρυθμιστική Απόφαση για το κυνήγι που υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ανταποκρίνεται στην πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος όπως αυτή αποφασίστηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευσή μας.

Στα πλαίσια αυτής της Απόφασης η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος καλεί όλους τους κυνηγούς και τις Οργανώσεις τους να συνεχίσουν αυτό που από ανέκαθεν επιβάλλουν οι συλλογικές αξίες του κόσμου των κυνηγών, ώστε με σεβασμό και γνώση για τις φυσικές ισορροπίες, να εξακολουθήσουν να στρατεύονται σε δράσεις περιφρούρησης της ελληνικής υπαίθρου, υπεράσπισης των βιοτόπων και της άγριας ζωής και συνειδητής προσπάθειας για την αποτροπή κάθε παραβατικής συμπεριφοράς.

Η νέα Ρυθμιστική Απόφαση για το κυνήγι και τις περιόδους θήρας χαρακτηρίζεται φέτος από την ουσιαστική διάθεση συνεργασίας του ιδίου του υπουργού κ. Γ. Παπακωσταντίνου, καθώς η συμβολή του αποφόρτισε ένα κλίμα ιδεολογικών προκαταλήψεων και εχθρικών εμμονών για το κυνήγι, που συστηματικά είχε καλλιεργηθεί και επικρατήσει τον τελευταίο καιρό στο Υπουργείο του.

Η προσοχή που έδειξε ο υπουργός στην επιστημονική αλήθεια, στις υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες και στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κυνήγι, επέτρεψαν την έκδοση μιας Ρυθμιστικής Απόφασης που σέβεται τις φυσικές ισορροπίες και την αειφορική διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών της χώρας μας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, καθοριστική ήταν η νέα στάση της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος απέναντι στην κυνηγετική δραστηριότητα, εγκαινιάζοντας έτσι έναν νέο τρόπο δράσης της υπηρεσίας που ελπίζουμε να συνεχιστεί. Η στενή συνεργασία της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών με την Κ.Σ.Ε. είναι προϋπόθεση για ακόμη αποτελεσματικότερη δράση των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν με έργα το περιβάλλον.

Δυστυχώς όμως, η Απόφαση για τα Τέλη που καθορίστηκαν σε 10 ευρώ για την Τοπική άδεια, 30 ευρώ για την Περιφερειακή και 60 ευρώ για τη Γενική άδεια θήρας (που σημαίνει μια αύξηση 4 ευρώ, 6 ευρώ και 15 ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με πέρσι) είναι τελείως αντίθετη προς την εισήγησή μας η οποία πρότεινε την διατήρηση των τελών της κυνηγετικής αδείας χωρίς αυξήσεις, δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο πληθυσμός της χώρας μας, ιδιαίτερα όταν οι αυξήσεις των τελών δεν συνοδεύονται από κανένα ανταποδοτικό έργο προς όφελος του θηράματος και του κυνηγίου.
Ταυτόχρονα, αναλύσαμε την μεγάλη συμβολή στην πραγματική οικονομία από την κυνηγετική δραστηριότητα. Καταφέραμε μόνο να περιοριστούν σημαντικά οι αρχικές προτάσεις για τα τέλη που ήταν σε εξωφρενικά για την πραγματικότητα ύψη.
Ωστόσο, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος σημειώνει ότι και οι τελικές τιμές των τελών που αποφασίστηκαν την βρίσκουν διαμετρικά αντίθετη.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας εκτιμά ότι η αύξηση των τελών για την ανανέωση των κυνηγετικών αδειών, που αποφάσισαν τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τη δεινή οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει τα οικογενειακά εισοδήματα, αλλά ούτε και τα ανταποδοτικά οφέλη που η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προσφέρει προς την κοινωνία των κυνηγών.

Ο κόσμος των κυνηγών που σήμερα αποτελεί τον κύριο «αιμοδότη» του Πράσινου Ταμείου, προέρχεται από τις τάξεις εκείνες του πληθυσμού που σήμερα δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση, την ανεργία και την υποαπασχόληση.
Για ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς λόγους, στη δική μας χώρα το κυνήγι δεν υπήρξε ποτέ υπόθεση των προνομιούχων και των κοινωνικών «ελίτ» όπως αλλού, αλλά μέρος της κουλτούρας και των προτεραιοτήτων των απλών ανθρώπων.

Γι’ αυτό και σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, το ύψος των τελών για την ανανέωση των κυνηγετικών αδειών, θα έπρεπε να εξασφαλίζει το ίδιο «δικαίωμα» προς όλους, κυρίως μάλιστα προς τους οικονομικά ασθενέστερους…
Επιπλέον, η υπουργική απόφαση που αγνόησε εν τέλει τις σχετικές εισηγήσεις και παρεμβάσεις των κυνηγετικών οργανώσεων, ανακυκλώνει μια διαχρονικά εσφαλμένη αντίληψη.
Οι αυξήσεις θα μπορούσαν ίσως να γίνουν αποδεκτές, αν η Πολιτεία είχε φροντίσει με δεσμευτικό τρόπο να αποδειχθεί ο ανταποδοτικός χαρακτήρας τους σε δράσεις για τη βελτίωση των βιοτόπων και την αύξηση των θηραματικών πληθυσμών.
Δυστυχώς, όμως, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ, καθώς οι εισφορές των κυνηγών ουσιαστικά… εξαφανίζονται για να καλύψουν άλλες «ανάγκες», συχνά… εχθρικές και προς το ίδιο το κυνήγι!
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας θα παρακολουθήσει στενά και με     ιδιαίτερο ενδιαφέρον την… πορεία και την κατεύθυνση των «εκροών» του Πράσινου Ταμείου, στις οποίες καταλήγουν οι εισφορές των κυνηγών από τις ανανεώσεις των αδειών θήρας.

Ελπίζουμε, η παρουσία του υπουργού κ Γ. Παπακωσταντίνου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. να διασφαλίσει τη διαφάνεια που επιβάλλεται στο Πράσινο Ταμείο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πόρους που προέρχονται από το υστέρημα των κυνηγών – πολιτών της…
Πέρα από το «εισπρακτικό» σκέλος της, η Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. αναγνωρίζει τη συμβολή του υπουργού στην έκδοση μιας ρυθμιστικής που δεν ανατρέπει το θεσμικό πλαίσιο για το κυνήγι, όπως φιλοδοξούσε η προκάτοχός του.
Η παρουσία του φαίνεται να βάζει τέλος στην προκατειλημμένη στάση απέναντι στην κοινότητα των κυνηγών, που συστηματικά είχε καλλιεργηθεί στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. όλο το προηγούμενο διάστημα…
Ευχόμαστε η ίδια στάση να συνεχιστεί και στο μέλλον, γιατί γύρω από το κυνήγι υπάρχουν ανοιχτά μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα, που έχουν ανάγκη την απροκατάληπτη διάθεση συνεργασίας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Ευχόμαστε εφέτος να έχουμε πολλά θηράματα και ασφαλείς κυνηγετικές αποδράσεις. Καλή διασκέδαση λοιπόν, μέσω της ορθολογικής κυνηγετικής διαχείρισης στην άσκηση της αγαπημένης μας δραστηριότητας που την έχουμε απόλυτη ανάγκη όλοι μας.* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
** Από 1/3 – 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
*** Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως 31.12.2010 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Εύβοια.
**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του Φασιανού καθορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄, παρ. 10.
***** Εκτός από την περιοχή της Α΄ Κ.Ο. Κρήτης και Δωδεκανήσου και Β΄ Κ.Ο. Αρχιπελάγους όπου η κυνηγετική περίοδος ορίζεται από 15/9 έως 30/11


 -3


 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε.
Σκοπός της άνω Ενωσης είναι • Η διαφύλαξη, προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση των συμφερόντων των μελών της Ενωσης και του κλάδου, • Η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία καταστημάτων κυνηγετικών ειδών, τις άδειες εισαγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, τις άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας γενικώς δε και ενδεικτικώς τις ρυθμίσεις που αφορούν στα σκοπευτήρια, την θήρα, του κυνηγετικούς συλλόγους καθώς και την μεταφορά φυσιγγίων και όπλων
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved © 2024
 
Powered by: intros.gr